AVS: Kader Primair

AVS: Kader Primair


Kader Primair is het vakblad van de Algemene Vereniging Schoolleiders. Schoolleiders uit het funderend onderwijs vinden er actuele informatie en artikelen met diepgang. Iedere maand vind ik het weer een feest om zo’n artikel te mogen schrijven. Het geeft me de kans om mensen uit alle geledingen van het onderwijsveld te interviewen, en zo een onderwerp eens flink uit te diepen.

Doel: een leesbaar begrijpelijk verhaal, vaak over een onderwerp dat niet zo eenvoudig is.

 

 

Recent: in Kader Primair 8, april 2017

De 21e eeuwse schoolleider: van mekkerend schaap naar ‘selfies maken met leerlingen’

2009 > nu

Ik schreef  de afgelopen jaren voor de AVS over tal van ander onderwerpen, zoals:

 • gelijke kansen
 • het schooladvies
 • duurzame inzetbaarheid
 • samenwerken met de wijk
 • conferenties
 • passend en inclusief onderwijs
 • de overgang tussen po en vo
 • schoolleiders met visie
 • de Gezonde school
 • calamiteitenmanagement
 • online veiligheid
 • het profiel van de school
 • de staat van de schoolleider
 • pedagogisch leiderschap
 • leren op maat met ICT
 • de impact van het predicaat Zeer Zwakke School
 • het belang van ouderorganisaties
 • de beroepstrots van de schoolleider
 • leiderschap en ICT
 • leren ondernemen
 • kansen die ICT biedt bij personalized learning
 • de ontwikkeling van bètatalent bij kinderen
 • ouderbetrokkenheid
 • seksueel overschrijdend gedrag bij jonge kinderen
 • pensioenen
 • omgaan met medische handelingen
 • het lerend vermogen en de hersenontwikkeling (van kinderen én professionals)
 • professionalisering
 • personeelsbeleid
 • straatcultuur
 • crisismanagement
 • reputatiemanagement

Reactie verzenden

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

30 − = 25