Boekje voor docenten over studenttypen

Als je weet wat voor student je voor je hebt en wat hem drijft, dan kun je daar als docent op inspelen browse around these guys. Dat is de kern van het studenttypenmodel. Voor het Kenniscentrum Innovatie en Business schreef ik met docent/onderzoeker dr. Martin de Boer (de bedenker van het model) een boekje om docenten te inspireren. Bekijk het boekje Wat beweegt je student? Werken met studenttypen voor meer...

Hogeschool Utrecht

Voor Hogeschool Utrecht werk ik als redacteur en projectleider. Meest recent: het jaarbericht voor Kenniscentrum Innovatie & Business. Eerder maakte ik webteksten, brochures, toegankelijke onderzoeksverslagen, personeelsbladen, relatiemagazines. Ik redigeerde strategienota’s, openbare lessen en andere publicaties van lectoren en schreef...

PO-Raad

Podium is het digitale tijdschrift van de PO-Raad van en voor haar leden (schoolbesturen). De afgelopen tijd schreef ik voor Podium over onderwerpen als: claimcultuur: als ouders en school tegenover elkaar staan nut en noodzaak van toetsen de samenwerking tussen gemeenten en schoolbesturen opbrengsten van de zomerschool onderzoek doen in de school lobby passend onderwijs inkoopbeleid het belang van horizontale dialoog op zoek naar de menselijke maat    ...

Lira Scenarioprijs

Om het jaar reikt de Stichting Literaire Rechten Auteurs (Lira) de Lira Scenarioprijs uit. In 2011 ging de prijs naar de scenarioschrijvers van het beste Nederlandse televisiedrama, in 2013 waren de scenaristen van historisch drama aan de beurt. Ik schrijf mee aan de begeleidende boekjes bij de uitreiking in 2011 en in 2013 verzorgde de eindredactie.       Heel erg leuk om te doen: de interviews met een aantal genomineerden. Jacqueline Epskamp (genomineerd voor het tv-drama De Fuik) en het duo Tamara Bos en Mieke de Jong (Annie M.G.). Bos en De Jong wonnen de Lira Scenarioprijs 2011.           Foto: Taina B. Photograpy  ...

Jeugdboek: Ontsnapt?

Ontsnapt? is een spannend jeugdboek voor jongeren van 11-15 jaar die lezen lastig vinden. Het is uitgegeven bij uitgeverij Van Tricht, die zich met de Troefreeks heeft gespecialiseerd in boeken voor dove jongeren. Walter Donker maakte de...

Excellentie op de Faculteit Natuur & Techniek

Weg met de zesjescultuur. Dat vindt Den Haag, en ook het hoger onderwijs stimuleert talentvolle studenten om die talenten te gebruiken. Voor de Faculteit Natuur & Techniek van Hogeschool Utrecht maakte ik een boekje om studenten te inspireren. De ingrediënten waarmee ik aan de slag mocht: interne notities over de eisen en aanvraagprocedures voor het excellentietraject (‘sterrensysteem’), én een aantal studenten die als voorbeeld kunnen dienen voor andere studenten die wat meer willen dan het reguliere bacherlorprogramma. Van studenten Life Sciences tot Bouwtechnische Bedrijfskunde, van (Technische) Informatica tot Werktuigbouwkunde: stuk voor stuk hadden ze een mooi verhaal te vertellen. Projectleiding Voor dit project werkte ik als redacteur en  tegelijkertijd als projectleider. Ik stuurde de fotograaf aan (Femke van den Heuvel maakte de prachtige foto’s) en onderhield de contacten met vormgever en drukker. In heel korte tijd wisten we zo een mooi boekje te produceren. Ik ben benieuwd hoeveel studenten uiteindelijk een excellentietraject gaan...