Jaarverslag Hogeschool Utrecht

Het jaarverslag voor een hogeschool met 36.819 studenten en 3573 docenten, onderzoekers en andere medewerkers is niet in een week geschreven. Ik vond het een eer dat ik ook in 2012 extra schrijfkracht mocht leveren aan een fijn redactieteam. Naast het formele verslag voor het ministerie van OCW verscheen er een publieksversie op de...

Trainingen social media op de markt

Wat is Foursquare, en hoe kun je het gebruiken om meer mensen naar de markt te krijgen? Hoe schrijf je een goede webtekst over de markt? Wat kan Twitter voor je doen? Dit voorjaar gaf ik twee trainingen over dit onderwerp aan marktbeheerders. Het gezelschap was gemengd. Waar de ene marktbeheerder al volop twittert en met klanten communiceert op Facebook, daar is de ander net gewend aan e-mail. Dat stond garant voor veel feedback en vragen vanuit de zaal. Hoe twitter je over gerookte makreel, twee halen, één betalen? Ik hoop daar met kleine oefeningen en voorbeelden daar wat over te hebben meegegeven. Ik verzorgde de trainingen in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Gemeentelijke Marktbeheerders en <a href="http://www see this website.bestuursacademie.nl/” target=”_blank”>Bestuursacademie...

Schrijfles aan scholieren

Daltonschool Helen Parkhurst organiseert jaarlijks een Studium Generale voor de leerlingen uit 4-havo en 4- en 5-vwo. Ik vertel daar over het communicatievak en geef een training creatief schrijven. Gedurende een week lang verzorgen mensen uit het bedrijfsleven hoor- en werkcolleges. Ik vind het altijd een eer en inspirerend om een dag mee te draaien: ik vertel graag over mijn werk, en ieder jaar zijn er wel een paar leerlingen met schrijfambities. Ik splits de groep meestal: een deel gaat aan de slag met schrijven geïnspireerd door beeldende kunst of muziek of gevoed door hun zintuigen. Een ander deel schrijft een artikel over, natuurlijk, Studium Generale. Hoe kom je aan informatie? Wat is een chapeau? En hoe noteer je een citaat? Wat is een pakkend begin? In sneltreinvaart gaan de leerlingen daarmee aan de slag. Ze leren gelijk dat een deadline een deadline is. En natuurlijk is het dan extra leuk als Almere DEZE WEEK het artikel plaatst! 4 juli 2012: Studium Generale helpt leerlingen kiezen door Esra Mulder, Lindsey Honselaar en Anouk de Rond 30 maart 2011: Meer dan honderd gastsprekers tijdens Studium Generale op Helen Parkhurs. ‘Wat doet u eigenlijk?‘ door Priscilla Schaap en Manon de...

Biblionef

Jaren geleden interviewde ik de directeur van Stichting Biblionef en werd ik gegrepen door haar werk. Voor armoedebestrijding is geletterdheid nodig, en leren lezen gaat het best met mooie kinderboeken, liefst in je moederstaal. Biblionef draagt hieraan bij met boekenzendingen over de hele wereld en door bibliotheken op te richten. En dat zonder strijkstok. Daar help ik graag aan mee met teksten voor de...

Peuterschool Houten

Na een aantal organisatiewijzigingen hadden de Houtense peuterscholen een nieuwe website nodig. Daar moest ook het eigen karakter van alle verschillende locaties zichtbaar zijn. Ik mocht de webredactie verzorgen. De nieuwe website kwam nagenoeg gelijk met een nieuwe naam: de Stichting Peuterspeelzaal Houten werd omgedoopt tot Peuterschool Houten, om daarmee het educatieve karakter van haar programma te benadrukken. Ook op de website is aandacht voor de manier waarop de peuters zich spelenderwijs voorbereiden op de...