Algemene Vereniging Schoolleiders

klein meisje bladert in boek

Vakjournalistiek

Kader Primair is het vakblad van de Algemene Vereniging Schoolleiders. Directeuren en managers uit het primair en voortgezet onderwijs vinden er actuele informatie en artikelen met diepgang, en wat vind ik het mooi om zulke artikelen te mogen schrijven. Het geeft me de kans om bevlogen mensen uit alle geledingen van het onderwijs te interviewen, en zo een onderwerp flink uit te diepen.

Onderwerpen

Ik schreef het afgelopen jaar veel over de gevolgen van de coronamaatregelen. Wat betekende onderwijs op afstand voor de kansen(on)gelijkheid? Hoe verging het de kwetsbare leerlingen? Wat als je leerlingen 'kwijtraakt'? En nu het stof is neergedaald: wat hebben we geleerd van de coronacrisis? En wat doen we met het NPO – al die coronamiljarden, die minister Slob vrijmaakte?

Daarnaast schreef ik de laatste maanden over:

  • onderwijsvernieuwing
  • de overgang tussen po en vo
  • onderwijshuisvesting en ventilatie
  • Passend Onderwijs
  • techniekonderwijs

en over scholen die zo hard groeien dat ze bijna letterlijk uit hun voegen barsten.