Algemene Vereniging Schoolleiders

klein meisje bladert in boek

Vakjournalistiek

Kader (voorheen: Kader Primair) is het vakblad van de Algemene Vereniging Schoolleiders. Directeuren en managers uit het primair en voortgezet onderwijs vinden er actuele informatie en achtergrondartikelen. Wat vind ik het mooi om zulke verhalen te mogen schrijven. Het geeft me de kans om bevlogen mensen uit alle geledingen van het onderwijs te interviewen, en zo een onderwerp flink uit te diepen.

Onderwerpen

Ik schreef het afgelopen jaar veel over de gevolgen van de coronamaatregelen. Wat betekende onderwijs op afstand voor de kansen(on)gelijkheid? Hoe verging het de kwetsbare leerlingen? Wat als je leerlingen 'kwijtraakt'? En nu het stof is neergedaald: wat hebben we geleerd van de coronacrisis? 

Daarnaast schreef ik de laatste maanden over:

  • het belang van visievorming
  • onderwijsvernieuwing
  • de overgang tussen po en vo
  • onderwijshuisvesting en ventilatie
  • Passend Onderwijs
  • techniekonderwijs
  • leraren- en schoolleiderstekort

en over scholen die zo hard groeien dat ze bijna letterlijk uit hun voegen barsten.