PO-Raad

handen typen op laptop

Samen Slimmer PO

Besturen en scholen in het primair onderwijs zijn er dagelijks mee bezig: verbeteren, vernieuwen en innoveren. Dat is hard nodig: allerlei ontwikkelingen vragen erom. Van krimp tot digitalisering tot veranderingen in de samenleving. Om schoolbesturen te helpen van elkaar te leren, ontwikkelt de PO-Raad de website Samen Slimmer PO.

Lerarentekort

Een van de grote uitdagingen die om innovatieve oplossingen vraagt, is het lerarentekort. Schoolbesturen uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Almere werken samen met hun gemeente om meer zij-instromers voor de klas te krijgen. Iedere stad heeft een eigen aanpak, bleek uit interviews die ik afnam: Met zij-instromers het lerarentekort in de G5 aanpakken

Eerder op Samen Slimmer PO
In 2020 verschenen een paar artikelen van mijn hand op Samen Slimmer PO over scholen die het opvallend goed doen: