Universiteit Utrecht

Universiteit Utrecht

Interne communicatie Bij de faculteit Sociale Wetenschappen werken meer dan 1100 mensen: hoogleraren, onderzoekers, docenten en ondersteunend personeel. Voor hen werk ik aan de interne communicatie. Ik schrijf de tweewekelijkse nieuwsbrief en maak die op (in Blinker). Ook schrijf ik artikelen voor het intranet van de faculteit. Een pittig beleidsdocument? Ik maak het prettiger leesbaar. Corporate communicatie De Universiteit Utrecht heeft sinds februari 2015 een nieuwe website. Ik hielp de faculteit Sociale Wetenschappen met de redactie van de pagina’s over hun onderzoek en masterprogramma’s. Daarvoor ploegde ik door meters notities en visitatierapporten. Ik sprak met hoogleraren en doorzocht beeldbanken. Ik overlegde met collega-redacteuren en de fotograaf. En ik stoeide uren met het CMS (Drupal). Resultaat: meer dan 100 webpagina’s. Daarmee laat de faculteit in begrijpelijke taal laat zien wat ze doet, en vooral: waarom dat maatschappelijk relevant...
Webredactie Waternet

Webredactie Waternet

Het Amsterdamse waterbedrijf Waternet kreeg een nieuw website. Met een scrumteam (waaronder 6 redacteuren) zorgde ik als eindredacteur voor de migratie van tekst en beeld. We herschreven honderden webpagina’s naar B1-taalniveau, om zoveel mogelijk Amsterdammers te kunnen bereiken. Ongeveer 95% van de bevolking begrijpt teksten die op niveau B1 zijn geschreven. We zorgden voor toegankelijkheid (Webrichtlijnen 2). We verbeterden de vindbaarheid door zoekmachines...

AVS: Kader Primair

  Kader Primair is het vakblad van de Algemene Vereniging Schoolleiders. Schooldirecteuren en -managers vinden er actuele informatie en artikelen met diepgang. Iedere maand vind ik het weer een feest om zo’n artikel te mogen schrijven. Het geeft me de kans om mensen uit alle geledingen van het onderwijsveld te interviewen, en zo een onderwerp eens flink uit te diepen. Doel: een leesbaar begrijpelijk verhaal, vaak over een onderwerp dat niet zo eenvoudig is. 2009 > nu Ik schreef de afgelopen jaren voor de AVS over allerlei onderwerpen, zoals: schaduwonderwijs digitale geletterdheid gelijke kansen het schooladvies duurzame inzetbaarheid samenwerken met de wijk conferenties passend en inclusief onderwijs de overgang tussen po en vo schoolleiders met visie de Gezonde school calamiteitenmanagement online veiligheid het profiel van de school de staat van de schoolleider pedagogisch leiderschap leren op maat met ICT de impact van het predicaat Zeer Zwakke School het belang van ouderorganisaties de beroepstrots van de schoolleider leiderschap en ICT leren ondernemen kansen die ICT biedt bij personalized learning de ontwikkeling van bètatalent bij kinderen ouderbetrokkenheid seksueel overschrijdend gedrag bij jonge kinderen pensioenen omgaan met medische handelingen het lerend vermogen en de hersenontwikkeling professionalisering personeelsbeleid straatcultuur crisismanagement reputatiemanagement Verslagen...

Stichting Reprorecht

Voor de auteursrechtenorganisatie Stichting Reprorecht doe ik afwisselend werk, variërend van redactie en communicatie-advies tot training en storytelling. In 2016 was Stichting Reprorecht gastheer van een grote internationale conferentie over auteursrecht. Om zoveel mogelijk organisaties vanuit de hele wereld aan te moedigen naar Amsterdam te reizen, maakten we voor hen een...

Kennisnet

Kennisnet is het expertisecentrum voor scholen die ICT in het onderwijs willen gebruiken. Ik spring regelmatig in als (eind)redacteur voor notities en rapporten, werkte geruime tijd op de webredactie en schreef daarnaast een aantal artikelen en brochures. Van sommige onderwerpen waarover ik schrijf klopt mijn hart een tikje sneller. Dat is het geval bij het thema onderwijs, en als het dan gaat over onderwijs op maat (waaraan ICT een belangrijke bijdrage kan leveren) dan vind ik het extra interessant. Mijn werk voor Kennisnet: Redactie Voor Kennisnet redigeerde ik een groot aantal rapporten en notities. Vaak is in de brontekst ieder woord juridisch afgewogen, bijvoorbeeld als het over privacyregels of andere wetgeving gaat. Ik werk die tekst om naar prettig leesbare kost, zonder de juridische inhoud geweld aan te doen. Artikelen Bijvoorbeeld: een artikel in het vakblad Schoolmanagement van oktober 2013, over ict-bekwaamheid. Hoe zorg je voor ict-bekwame docenten, en hoe borg je de professionalisering? Daarover interviewde ik een aantal managers en andere betrokken in mbo-instellingen en bij Kennisnet. Brochures Ik schreef een aantal brochures, zoals  Gepersonaliseerd leren en Gebruik de ict-leer-kracht van leerlingen, over de manier waarop leerlingenparticipatie kan bijdragen aan de ICT-ontwikkelingen binnen hun school. Ook redigeerde ik een brochure over de kansen die ICT kan bieden voor krimpscholen en een boekje over ICT en recht. Webredactie Geruime tijd verzorgde ik de hoofdredactie van de portal voor schoolleiders uit het voortgezet onderwijs. Ik schreef nieuwsberichten over actuele ontwikkelingen, bouwde aan dossiers over ICT-gerelateerde onderwerpen en liet een video maken over een school die met laptopklassen werkt.        ...